Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

letáček 2014_web

S sebou: zvoneček, lucerničku, neoznačený balíček v hodnotě cca 50,- Kč za každé dítě (obsah např. čokoládové figurky, mikulášské cukrovinky, ovoce, perník apod.). Balíčky odevzdávejte ve farní chodbě.