Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pondělí: památka sv. Ondřeje Dunc-Laca, kněze a druhů mučedníků.

Úterý: v 19.00 na faře začíná příprava na svátost biřmování. Zájemci se hlásí u P. Václava.

Čtvrtek: ve 20.00 zveme na večer ztišení, modliteb a zpěvu v duchu komunity Taizé. Modlitbu si připravili naši vysokoškoláci. Modlitba se bude konat i 11. prosince. Dál přijímáme nabídky na ubytování poutníků letošního setkání mladých v Praze.

Sobota: v 16.30 v katedrále vstoupí do katechumenátu 7 dospělých zájemců o křest z naší farnosti. Je to zároveň předvečer 1. neděle adventní, a tak zveme na již tradiční Otevření nového liturgického roku mší sv. v 18.00 s žehnáním našeho společného adventního věnce. Po bohoslužbě následuje agapé ve farních prostorách. Prosíme, kdo může podle svých možností přinést něco k společnému občerstvení.

Neděle: Při všech bohoslužbách žehnání adventních věnců, můžeme je pokládat k ambonu, k našemu společnému věnci v kostele. Mše sv. v 9.00 bude se zaměřením na děti.

V pátek 5. prosince 2014 v 16.00 je připraveno pro děti setkání se sv. Mikulášem jako obvykle zde v bazilice. Prosíme rodiče, aby pro každé dítě, které přivedou, připravili balíček v hodnotě 50Kč a kladli včas do košů u zpovědní místnosti. Adorace na 1. pátek bude tentokrát po mši sv.

 

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti