Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pondělí: památka sv. Ondřeje Dunc-Laca, kněze a druhů mučedníků.

Úterý: v 19.00 na faře začíná příprava na svátost biřmování. Zájemci se hlásí u P. Václava.

Čtvrtek: ve 20.00 zveme na večer ztišení, modliteb a zpěvu v duchu komunity Taizé. Modlitbu si připravili naši vysokoškoláci. Modlitba se bude konat i 11. prosince. Dál přijímáme nabídky na ubytování poutníků letošního setkání mladých v Praze. 

Sobota: v 16.30 v katedrále vstoupí do katechumenátu 7 dospělých zájemců o křest z naší farnosti. Je to zároveň předvečer 1. neděle adventní, a tak zveme na již tradiční Otevření nového liturgického roku mší sv. v 18.00 s žehnáním našeho společného adventního věnce. Po bohoslužbě následuje agapé ve farních prostorách. Prosíme, kdo může podle svých možností přinést něco k společnému občerstvení. 

Neděle: Při všech bohoslužbách žehnání adventních věnců, můžeme je pokládat k ambonu, k našemu společnému věnci v kostele. Mše sv. v 9.00 bude se zaměřením na děti.

V pátek 5. prosince 2014 v 16.00 je připraveno pro děti setkání se sv. Mikulášem jako obvykle zde v bazilice. Prosíme rodiče, aby pro každé dítě, které přivedou, připravili balíček v hodnotě 50Kč a kladli včas do košů u zpovědní místnosti. Adorace na 1. pátek bude tentokrát po mši sv. 

 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha