Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

17. prosince 1989 sloužili P. Alois Kánský a P. Václav Malý u sv. Markéty mši za oběti totalitních režimů. Při dnešní večerní bohoslužbě poděkujeme za svobodu a vzpomeneme na stávající utiskované země.