Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Mše svatá 3. neděle adventní 14. 12. 2014 v 9.00 bude přenášena Dvojkou Českého rozhlasu z naší baziliky.