Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Dnes odpoledne v 15.00 jste zváni na setkání seniorů tentokrát do Vojtěšky na literárně-hudební pásmo Popelka Nazaretská v nastudování naší břevnovské scholy pod vedením Magdaleny Salákové.

Dnes také končí náš farní adventní projekt „Vánoce dál.“ – koupě dárků pro děti ze sociálně slabých rodin. Potřebné děti vybraly sociální odbory MČ Praha 6 a Praha 8. Prosíme ty, kteří se zapsali do seznamu dárků v sakristii, aby dárky co nejdříve do sakristie donesly. Děkujeme všem, kteří jste se zapojili do této akce, podařilo se nám „adoptovat“ všech 25 dětí během prvního adventního týdne. Všem Pán žehnej!

Druhá možnost, jak pomoci v tomto čase potřebným ještě pokračuje a už má v naší farnosti tradici: komunita Sant´Egidio pořádá Vánoční oběd pro bezdomovce a potřebné v Arcibiskupském paláci, organizátoři nás prosí o pomoc buď formou pomoci při organizaci oběda, nebo poskytnutím dárku (cukroví, ale také teplé oblečení atp.). Především oblečení můžete klást do označené krabice vzadu v kostele. Ostatní dárky shromažďujeme v sakristii.

Třetí možnost jak pomoci tentokráte našemu farnímu společenství je: 1) Pomoc při příjezdu poutníků Taizé 29. 12. 2) Příprava silvestrovského pohoštění pro poutníky, které se bude konat zde v klášteře (koláče, sladké, slané, cukroví apod.) 3) Přijetí několika poutníků na oběd 1. ledna. I malá pomoc je pro nás velká pomoc. Podrobnosti a tabulka, kam se můžeme zapisovat, co je případně v našich možnostech, je vzadu na nástěnce Taizé.

Tip na vánoční dárek z naší farnosti: klášter vydal knihu benediktina Bonifáce Holuba: Paměti farnosti u svaté Markéty v Břevnově a blízkého okolí. Kniha poprvé vyšla v r. 1890, zachycuje dějiny kláštera, duchovní správy, rozvoj starého Břevnova a lokalit a usedlostí v okolí až do autorovy doby. Vychází s bohatým obrazovým doprovodem. K dostání je u knihkupců nebo na fortně kláštera (cena 300Kč).

Druhý tip na vánoční dárek je nové (2.) vydání knihy prof. Jana Sokola: Čtení z Bible. Jedná se o výběr z textů SZ a NZ, Jan Sokol texty uspořádal a opatřil průvodním slovem. Ilustrace knihy Václav Sokol. Kniha je vzadu na stolech k nahlédnutí.

Příští neděli při mši sv. v 9.00 je připravena katecheze pro děti.