Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pondělí a Úterý: zpíváme staročeské roráty ráno v 7.00.

Středa: Štědrý den. 7.00 staročeské roráty; 16.00 mše svatá z vigilie Narození Páně; 24.00 půlnoční bohoslužba slova s Českou mší vánoční J. J. Ryby.

Čtvrtek: slavnost Narození Páně. Mše svaté jako obvykle v neděli se zpěvem koled.

Pátek: svátek sv. Štěpána, prvomučedníka. Mše svaté jako obvykle v neděli.

Sobota: svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty. Na konci mše svaté v 7.00 a 18.00 žehnání vína. Můžeme přinést víno na sváteční stůl a klást jej k požehnání na boční oltář sv. Vojtěcha.

Neděle: svátek sv. Rodiny. Při všech mších sv. obnova manželských slibů.

Minulý týden skončil náš farní adventní projekt „Vánoce dál.“ – koupě dárků pro děti ze sociálně slabých rodin. Děkujeme vám, kteří jste se zapojili do této akce, podařilo se nám „adoptovat“ všech 25 dětí během prvního adventního týdne. Dárky jsme předali MČ Praha 6 a 8, poděkování si můžete přečíst vzadu na vývěsce.

Pokračuje stále sběr teplého oblečení a jiných dárků pro bezdomovce a potřebné. Akci už tradičně organizuje komunita Sant´Egidio. Dárky budou předány při Vánočním obědě v Arcibiskupském paláci 25. 12. 2014. Organizátoři nás prosí o pomoc při organizaci oběda přímo v paláci, nebo poskytnutím dárku (cukroví, ale také teplé oblečení atp.). Oblečení můžete klást do označené krabice vzadu v kostele. Ostatní dárky shromažďujeme v sakristii.

Už příští týden začíná Evropské setkání mladých Taizé. V naší farnosti prosíme o pomoc: 1) Pomoc při příjezdu poutníků Taizé 29. 12. 2) Příprava silvestrovského pohoštění pro poutníky, které se bude konat zde v klášteře (koláče, sladké, slané, cukroví apod.) 3) Přijetí několika poutníků na oběd 1. ledna. I malá pomoc je pro nás velká pomoc. Podrobnosti a tabulka s rozpisem, co je třeba zajistit je vzadu na nástěnce Taizé.

Program setkání Taizé v naší farnosti, naleznete vzadu na nástěnce nebo na farních stránkách, stejně tak podrobnosti k dalším akcím a událostem.

((( Tip na vánoční dárek z naší farnosti: klášter vydal knihu benediktina Bonifáce Holuba: Paměti farnosti u svaté Markéty v Břevnově a blízkého okolí. Kniha poprvé vyšla v r. 1890, zachycuje dějiny kláštera, duchovní správy, rozvoj starého Břevnova a lokalit a usedlostí v okolí až do autorovy doby. Vychází s bohatým obrazovým doprovodem. K dostání je u knihkupců nebo na fortně kláštera (cena 300Kč))).

((( Druhý tip na vánoční dárek je nové (2.) vydání knihy prof. Jana Sokola: Čtení z Bible. Jedná se o výběr z textů SZ a NZ, Jan Sokol texty uspořádal a opatřil průvodním slovem. Ilustrace knihy Václav Sokol. Kniha je vzadu na stolech k nahlédnutí. )))

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha