Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Na Silvestra bude klášterní zahrada otevřena celou noc.