Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Zveme Vás na další biblickou hodinu v novém roce, která se koná v pondělí 12. 1. 2015 v 19.00 na faře. Studovat budeme 1. knihu královskou, tématem bude Šalamoun v plné kráse.