Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Je to jen jedno ze slov, které užívá liturgický kalendář? Prožíváme čas mezi nocemi a Velikonocemi. Mezidobí bylo vždy časem naděje (zelená – barva naděje), protože se blíží něco velikého, něco nevšedního. Abychom prožili neděli, je třeba všedních dnů. Všední dny dávají vyniknout velikým svátkům, na ty největší se už 18. února začneme chystat.

Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas. (kniha Kazatel 3, 1)

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

úterý 21.6. 2022 19:00 DRUHÉ SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

pátek 24. 6. 2022 18:00 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

neděle 26. 6. 2022 19:30 MODLITBA V DUCHU KOMUNITY TAIZÉ

Programy pro školy 2022/2023

 

Synodální cesta v naší farnosti