Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Jako každý rok probíhá Tříkrálová sbírka, v naší farnosti lze do sbírky přispět po všech nedělních bohoslužbách. ADCH (Arcidiecézní charita) podpoří ze získaných finančních prostředků tyto projekty: 1. Pomoc rodinám a matkám s dětmi. 2. Podpora nových farních charit v pražské arcidiecézi. 3. Nemocnice ADCH Praha v Ugandě. Naše farnost může opět získat 65% z vybrané částky na vlastní projekty. Jako každý rok pokračujeme v podpoře vzdělání dívky Annet z Ugandy v rámci Adopce na dálku.

Pondělí: v 19.00 se koná biblická hodina na faře, téma 1. kniha Královská, král Šalomoun.

Středa: Výročí posvěcení kláštera (r. 993). Mše svatá v 7.00 nebude, zveme na večerní mši sv. v 18.00.

Čtvrtek: památka sv. Maura a Placida, žáků sv. Benedikta.

Sobota: památka sv. Antonína, opata. V 19.30 se koná v bazilice koncert k poctě Jana Hanuše nazvaný „Andělům na mé cestě.“ V letošním roce si připomeneme 100. výročí narození tohoto českého hudebního skladatele a našeho farníka. Sobotní večer v naší bazilice zahajuje celoroční cyklus koncertů a společenských akcí, které připomenou Jana Hanuše jako výjimečnou osobnost naší kultury.

Je za námi Evropské setkání mladých Taizé. Všem patří velké poděkování. Především organizačnímu týmu vysokoškoláků, kteří si celé setkání v naší farnosti vzali za své. Díky vám, kteří jste se spolu s námi přišli modlit, vám, kteří jste ubytovali a hostili poutníky a jakkoli jinak se zapojili.

 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha