Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

V rámci slavnosti Zjevení Páně proběhne jako každý rok Tříkrálová sbírka.  V naší farnosti lze do sbírky přispět v den slavnosti 6. ledna před (v rámci tříkrálového průvodu) i po večerní mší svaté. Dále v sobotu po večerní mši sv. a po všech nedělních bohoslužbách. ADCH (Arcidiecézní charita) podpoří ze získaných finančních prostředků tyto projekty:1. Pomoc rodinám a matkám s dětmi. 2. Podpora nových farních charit v pražské arcidiecézi. 3. Nemocnice ADCH Praha v Ugandě. Naše farnost může opět získat 65% z vybrané částky na vlastní projekty. Jako každý rok pokračujeme v podpoře vzdělání dívky Annet z Ugandy v rámci Adopce na dálku. Předem děkujeme všem, kteří se zúčastníte!

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti