Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Úterý: svátek sv. Scholastiky, sestry sv. Benedikta.

Středa: památka Panny Marie Lurdské. V tento den bude mše sv. jen v 18.00 a proběhne při ní společné udílení svátosti nemocných. Svátost nemocných je svátostí duchovní posily nikoli fyzické pomoci. Ke svátosti nemocných mohou přistoupit nejen nemocní a lidé pokročilého věku, ale i ti, kteří mají před sebou vážný lékařský zákrok. Svátost bude udělována po promluvě a přítomní nemocní budou vyzváni ke společnému přijetí. Prosíme, dejte vědět těm ve vašem okolí, kteří by o tuto svátost stáli.

Pátek: se uskuteční ekumenická bohoslužba v emauzském klášteře u příležitosti 70. výročí bombardování Prahy. Bohoslužba se koná v klášterním kostele Panny Marie a začíná v 18.00

Neděle – Farní masopustní neděle – mše sv. v 9.00 bude zaměřena na děti. Při této bohoslužbě budou představeni děti, které se připravují na 1. svaté přijímání. Po mši svaté připravíme popel na Popeleční středu pálením ratolestí z Květné neděle, společné nedělní agapé se tedy uskuteční před Vojtěškou, prosíme o přípravu nějakého občerstvení, zvláště buchet apod. ke kávě a čaji. V následujících dnech tedy můžete nosit do sakristie ratolesti z loňské Květné neděle. Masopustní neděle pak pokračuje programem pro předškolní a mladší školní děti od 15.00 v prelatuře kláštera. Je třeba s sebou vzít masku pro své dítě, případně i pro sebe, drobné občerstvení a dárek do tomboly pro své dítě. Vstupné je dobrovolné.

  1. února 2015: Popeleční středa, začíná čtyřicetidenní doba postní. Mše sv. v 7.00, 16.00 (zaměřená na děti) a 18.00.

Neděle 22. února 2015: 1. neděle postní, při mši sv. v 9.00 budou zařazeni mezi čekatele křtu 4 katechumeni naší farnosti. Odpoledne v 15.00 se koná na faře setkání pro seniory tentokráte nad biblickým tématem.