Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Nedělní mše svatá v 9.00 bude zaměřena na děti. Při této bohoslužbě budou představeni děti, které se připravují na 1. svaté přijímání v naší farnosti. Po mši svaté v rámci nedělního agapé, které se tentokrát uskuteční před Vojtěškou, připravíme popel na Popeleční středu pálením ratolestí z Květné neděle. Prosíme o přípravu nějakého občerstvení, zvláště buchet apod. ke kávě a čaji. Můžeme do sakristie přinést ratolesti z loňské Květné neděle. Masopustní neděle v naší farnosti pak pokračuje programem pro předškolní a mladší školní děti od 15.00 v prelatuře kláštera.

Středa: Popeleční středa – začíná čtyřicetidenní doba postní. Mše svaté s udílením popelce budou v 7.00, 16.00 – v rámci výuky náboženství (mše sv. zaměřená na děti) a farní mše sv. v 18.00.

Pátek: v 17.15 se koná pobožnost křížové cesty, v 18.00 mše svatá a od 20.00 Postní páteční adorace.

Neděle: 1. neděle postní, při mši sv. v 9.00 budou zařazeni mezi čekatele křtu 4 katechumeni naší farnosti. Odpoledne v 15.00 se koná na faře setkání pro seniory tentokráte nad biblickým tématem. Od příští neděle budou také k dispozici postní kasičky Arcidiecézní charity.

Po celou dobu postní se konají pobožnosti křížové cesty vždy v neděli a v pátek v 17.15.

Jako každý rok i letos zveme na Postní páteční adorace vždy od 20.00 asi do 21.00 zde v bazilice, letos s tématem Eucharistie a přípravy na Národní eucharistický kongres, který se bude konat na podzim v Brně.

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti