Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Při mši sv. v 9.00 budou zařazeni mezi čekatele křtu 4 katechumeni naší farnosti. Doprovázejme je v období jejich vrcholné přípravy na křest svojí modlitbou. Odpoledne v 15.00 se koná na faře setkání pro seniory, tentokráte na téma: Stáří v bibli.

Vzadu jsou k dispozici papírové postní kasičky. V době postní máme věnovat více času postu a almužně. Tedy i letos můžeme věnovat ušetřené peníze v době postní na charitativní a jiné účely.

Tento týden se konají v klášteře duchovní cvičení konventu, jako každý rok prosíme, abyste v klášteře vyřizovali jen to neodkladné. Od úterý do soboty se můžeme zúčastnit ranní mše svaté v 7.00 spojené s modlitbou breviáře, ranními chválami.

Po celou dobu postní se konají pobožnosti křížové cesty vždy v neděli a v pátek v 17.15. Je to modlitba, kterou mohou vést laici, proto, prosíme, zapisujte se v sakristii do rozpisu na jednotlivé dny. Dnes už jsou dostupné různé texty a zamyšlení pro ty, kteří společnou modlitbu vedou.

Protože v době postní máme věnovat více času modlitbě, i letos zveme na Postní páteční adorace vždy od 20.00 asi do 21.00 zde v bazilice. Tentokrát na téma Eucharistie a přípravy na Národní eucharistický kongres, který se bude konat na podzim v Brně. Témata jednotlivých pátečních večerů jsou dostupná na obvyklých informačních místech.

V neděli 8. března 2015 prožijí naši katechumeni skrutinia, tzn. další přípravný obřad před svatostí křtu.

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti