Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Každý pátek od 20.00 do 21.00 v bazilice můžeme setrvat v tichu. Ztišení potřebujeme, abychom zaslechli, co tak třeba už tak dlouho toužíme slyšet.

Před Kristem přítomným v Eucharistii můžeme vyznávat se/sebe…, děkovat za…, chválit Boha za…, prosit za… Letošní téma pátečních adoračních večerů je příprava na Národní eucharistický kongres, který vyvrcholí 17. října 2015 v Brně.

20. února: Eucharistie a jednota

27. února: Eucharistie a společenství

6. března: Eucharistie a solidarita

13. března: Eucharistie a evangelizace

20. března: Maria a Eucharistie

27. března: Slavení Eucharistie

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti