Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Naše farnost získá z výtěžku Tříkrálové sbírky 65%, tedy 25 560Kč. Tyto peníze budou využity takto:

8 000Kč na úhradu vzdělání a základních potřeb námi adoptované dívky Annet Nannyonga z Ugandy

17 560Kč se rozdělí rovným dílem mezi Domov Svaté Rodiny na Petřinách a Domov sv. Karla Boromejského v Řepích.

Ještě jednou všem dárcům děkujeme.

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

úterý 21.6. 2022 19:00 DRUHÉ SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

pátek 24. 6. 2022 18:00 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

neděle 26. 6. 2022 19:30 MODLITBA V DUCHU KOMUNITY TAIZÉ

Programy pro školy 2022/2023

 

Synodální cesta v naší farnosti