Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Naše farnost získá z výtěžku Tříkrálové sbírky 65%, tedy 25 560Kč. Tyto peníze budou využity takto:

8 000Kč na úhradu vzdělání a základních potřeb námi adoptované dívky Annet Nannyonga z Ugandy

17 560Kč se rozdělí rovným dílem mezi Domov Svaté Rodiny na Petřinách a Domov sv. Karla Boromejského v Řepích.

Ještě jednou všem dárcům děkujeme.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
ZVEME VÁS

Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha