Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Po celou dobu postní se konají pobožnosti křížové cesty vždy v neděli a v pátek v 17.15.

Postní páteční adorace vždy od 20.00 asi do 21.00 zde v bazilice. Témata jednotlivých pátečních večerů jsou dostupná na obvyklých informačních místech.

Úterý: modlitba Taizé v 19.30 v bazilice, kterou připravili naši vysokoškoláci. Úklid kostela se tentokrát ruší.

Čtvrtek: slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie.

Sobota: svátek Zesnutí sv. Benedikta.

Neděle: při mši sv. v 9.00 budou katechumenům naší farnosti předány poklady církve, Vyznání víry a modlitba Otče náš. Zároveň při mši sv. proběhne katecheze pro děti.

Pondělí 23. března 2015 v 19.00 na faře další biblická hodina.

 

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

úterý 21.6. 2022 19:00 DRUHÉ SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

pátek 24. 6. 2022 18:00 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

neděle 26. 6. 2022 19:30 MODLITBA V DUCHU KOMUNITY TAIZÉ

Programy pro školy 2022/2023

 

Synodální cesta v naší farnosti