Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Využijme poslední příležitosti ke svátosti smíření, v Triduu již zpovídat nebudeme.

V pondělí a úterý při večerní mši svaté prožijí čekatelé křtu naší farnosti obřad mazání olejem katechumenů. Přijďme je podpořit svou účastí a modlitbou.

Zelený čtvrtek: v tento den je slavena dopoledne pouze mše sv. v katedrále se svěcením olejů a obnovou kněžských slibů (Missa chrismatis), začátek je v 9.30. Eucharistie na památku Večeře Páně začíná zde v bazilice v 18.00 a je spojená s obřadem mytí nohou. Po skončení obřadů bude bazilika otevřena k soukromé adoraci do 24.00.

Velký pátek – den přísného půstu: bazilika bude otevřena od 8.00 k soukromé adoraci až do 18.00. V 15.00 máme možnost prožít pobožnost křížové cesty, která je určená především pro ty, kdo se nemohou účastnit Velkopátečních obřadů. Velkopáteční obřady jsou hlavní a plnou liturgií Velkého pátku, začínají v 18.00, po nich bude příležitost k soukromé adoraci do 21.00.

Bílá sobota: v tento den se nekonají žádné bohoslužby, bazilika bude otevřena od 8.00 k soukromé adoraci až do 15.00. Velikonoční Vigilie začíná po setmění ve 20.30 s udílením iniciačních svátostí čtyřem katechumenům a svátosti eucharistie jedné prvokomunikantce. Po Vigilii se setkáme na faře k agapé, k němuž, prosíme, přispějme každý materiálně podle svých možností.

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – hod Boží velikonoční: na závěr všech bohoslužeb už tradiční žehnání pokrmů, pokládejme je na boční oltář sv. Vojtěcha.

Pondělí velikonoční: mše svaté jako v neděli, mše sv. v 9.00 zaměřená na děti (s tradicemi, které k velikonočnímu pondělí patří).

O víkendu 10.-12. dubna 2015 se koná farní bazar dětského oblečení a hraček podle obvyklých dispozic. Bližší informace naleznete vzadu nebo na stránkách farnosti.

V neděli 12. dubna 2015: mše svatá v 9.00 s udílením svátosti křtu. V 15.00 do Vojtěšky zveme na setkání nejen pro seniory, téma Řehole Benediktova s podpřevorem Alešem Vandrovcem OSB.

  1. dubna 2015: Akce „Na světě nejsme sami“ – Misijní neděle, bližší informace sledujte v následujících týdnech.

V sakristii je rozpis adorací na Velký pátek a Bílou sobotu, prosíme, zapisujte se na jednotlivé hodiny.

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti