Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Využijme poslední příležitosti ke svátosti smíření, v Triduu již zpovídat nebudeme.

V pondělí a úterý při večerní mši svaté prožijí čekatelé křtu naší farnosti obřad mazání olejem katechumenů. Přijďme je podpořit svou účastí a modlitbou.

Zelený čtvrtek: v tento den je slavena dopoledne pouze mše sv. v katedrále se svěcením olejů a obnovou kněžských slibů (Missa chrismatis), začátek je v 9.30. Eucharistie na památku Večeře Páně začíná zde v bazilice v 18.00 a je spojená s obřadem mytí nohou. Po skončení obřadů bude bazilika otevřena k soukromé adoraci do 24.00.

Velký pátek – den přísného půstu: bazilika bude otevřena od 8.00 k soukromé adoraci až do 18.00. V 15.00 máme možnost prožít pobožnost křížové cesty, která je určená především pro ty, kdo se nemohou účastnit Velkopátečních obřadů. Velkopáteční obřady jsou hlavní a plnou liturgií Velkého pátku, začínají v 18.00, po nich bude příležitost k soukromé adoraci do 21.00.

Bílá sobota: v tento den se nekonají žádné bohoslužby, bazilika bude otevřena od 8.00 k soukromé adoraci až do 15.00. Velikonoční Vigilie začíná po setmění ve 20.30 s udílením iniciačních svátostí čtyřem katechumenům a svátosti eucharistie jedné prvokomunikantce. Po Vigilii se setkáme na faře k agapé, k němuž, prosíme, přispějme každý materiálně podle svých možností.

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – hod Boží velikonoční: na závěr všech bohoslužeb už tradiční žehnání pokrmů, pokládejme je na boční oltář sv. Vojtěcha.

Pondělí velikonoční: mše svaté jako v neděli, mše sv. v 9.00 zaměřená na děti (s tradicemi, které k velikonočnímu pondělí patří).

O víkendu 10. – 12. dubna 2015 se koná farní bazar dětského oblečení a hraček podle obvyklých dispozic. Bližší informace naleznete vzadu nebo na stránkách farnosti.

V neděli 12. dubna 2015: mše svatá v 9.00 s udílením svátosti křtu. V 15.00 do Vojtěšky zveme na setkání nejen pro seniory, téma Řehole Benediktova s podpřevorem Alešem Vandrovcem OSB.

  1. dubna 2015: Akce „Na světě nejsme sami“ – Misijní neděle, bližší informace sledujte v následujících týdnech.

V sakristii je rozpis adorací na Velký pátek a Bílou sobotu, prosíme, zapisujte se na jednotlivé hodiny.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha