Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Ještě v následujícím týdnu máme možnost modlitby křížové cesty a postní páteční adorace, téma poslední adorace je slavení eucharistie.

Pondělí: biblická hodina v 19.00 na faře, vede Jiří Šamonil.

Středa: slavnost Zvěstování Páně, den modliteb za nenarozené děti.

Květná neděle: mše svaté v 7.30 a 9.00 s žehnáním ratolestí. Bohoslužby Svatého týdne a Svatého třídenní budou v obvyklých časech, podrobný rozpis bude opět k dispozici.

Využijme tohoto týdne ke svátosti smíření, abychom Svatý týden mohli prožívat v poklidném očekávání Velikonoc, o Velikonocích se zpovídat nebude.

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti