Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

V 15.00 do Vojtěšky zveme na setkání nejen pro seniory, téma Řehole Benediktova s podpřevorem Alešem Vandrovcem OSB.

Neděle 19. dubna 2015: 9. ročník akce „Na světě nejsme sami“ – Misijní neděle, pořádají opět naše oddíly Arachné a Jeleni, letos opět ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Siriri. Den začne mší sv. v 9.00, celebruje P. Pavel Pola OCD. Následuje agapé před bazilikou, prosíme o pomoc s přípravou koláčů a jiného pečiva na toto setkání při čaji a kávě. Následuje bohatý program přednášky, divadelní představení, hry pro děti, jarmark. Výtěžek celého dne podpoří stacionář v Bozoum ve Středoafrické republice. Prosme o příznivé počasí pro tento den. Sestry benediktinky zvou na Velikonoční liturgickou hru, kterou začíná v 15.00 před kaplí Božího Hrobu v ambitech poutního místa na Bílé Hoře. 

V neděli 26. dubna 2015 mše svatá v 9.00 s katechezí pro děti.