Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

V 15.00 do Vojtěšky zveme na setkání nejen pro seniory, téma Řehole Benediktova s podpřevorem Alešem Vandrovcem OSB.

Neděle 19. dubna 2015: 9. ročník akce „Na světě nejsme sami“ – Misijní neděle, pořádají opět naše oddíly Arachné a Jeleni, letos opět ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Siriri. Den začne mší sv. v 9.00, celebruje P. Pavel Pola OCD. Následuje agapé před bazilikou, prosíme o pomoc s přípravou koláčů a jiného pečiva na toto setkání při čaji a kávě. Následuje bohatý program přednášky, divadelní představení, hry pro děti, jarmark. Výtěžek celého dne podpoří stacionář v Bozoum ve Středoafrické republice. Prosme o příznivé počasí pro tento den. Sestry benediktinky zvou na Velikonoční liturgickou hru, kterou začíná v 15.00 před kaplí Božího Hrobu v ambitech poutního místa na Bílé Hoře.

V neděli 26. dubna 2015 mše svatá v 9.00 s katechezí pro děti.

 

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti