Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Sestry benediktinky nás dnes zvou na Velikonoční liturgickou hru, začíná v 15.00 před kaplí Božího Hrobu v ambitech poutního areálu na Bílé Hoře.

Úterý: památka sv. Anselma, biskupa a učitele církve.

Středa: večerní mše svatá nebude. V Broumově se koná otevření nově opravené části kláštera za účasti otce arcibiskupa Dominika a celé Slovanské benediktinské kongregace, tj. benediktini a benediktinky z Čech, Moravy, Chorvatska a Slovinska.

Čtvrtek: slavnost sv. Vojtěcha, zakladatele našeho kláštera. V tento den nebude ranní mše svatá, po celý den se koná v našem klášteře setkání Slovanské benediktinské kongregace. Prosíme, abyste v tento den v klášteře vyřizovali opravdu jen to nejnutnější. Zveme na společnou mši svatou v 18.00, letošní hlavní oslavu sv. Vojtěcha v Břevnově.

Neděle: neděle Dobrého Pastýře, Den modliteb za povolání k duchovnímu stavu. Mše svatá v 9.00 s katechezí pro děti.

V neděli 3. května 2015 v 15.00 zveme na varhanní koncert k poctě Jana Hanuše. Účinkuje prof. Jaroslav Tůma.

Ještě stále vybíráme postní kasičky v sakristii.