Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Zveme Vás na další biblickou hodinu, která se koná v pondělí 25. 5. 2015 v 19.00 na faře. Pokračovat budeme ve studiu 1. knihy královské.