Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

noc kostelů 2015I v letošním roce se naše bazilika stane cílem návštěvníků v rámci akce Noc kostelů. Program zvěřejňujeme v tabulce níže. Všichni jsou srdečně zváni na jakýkoli čas, program je pestrý a nabízí vyžití jak pro děti, tak pro dospělé.

 

PROGRAM NOCI KOSTELŮ 2015

18:00

20:00

Dětská Noc kostelů

18:00

dětský program – organizuje Jana Svobodová

19:00

hra po kostele – organizuje br. Martin Ševeček, O.S.B.

18:00

18:30

Mše svatá – celebruje P. Václav Snětina, O.S.B.

20:30

21:10

Popelka nazaretská – představení Popelka nazaretská v podání břevnovské scholy pod vedením manželů Salákových. Slova: Václav Renč Výběr, úprava a sestavení textů: Pavel Svoboda Hudba: Vít Petrů

22:00

22:30

Čtení duchovních textů – vybírá a čte: převor břevnovského kláštera P. Prokop Siostrzonek O.S.B.

22:30

23:00

Ztišení, meditace

23:00

23:15

Kompletář, zakončení – s P. Václavem Snětinou O.S.B.

18:45

20:30

Krypta otevřena pro návštěvníky

18:45

19:45

Kůr otevřen pro návštěvníky – v letošním roce pouze nekomentovaná individuální prohlídka

Pomozte při organizaci

Stále také sháníme dobrovolníky, kteří by pomohli se zajištěním v průběhu večera. Pokud máte čas a chuť, prosím, přihlaste se k pomoci na tomto odkaze: Dobrovolníci NK2015 (přihlášení proveďte kliknutím myši na příslušné Vámi vybrané okénko, a vepsáním jména. Po stisknutí klávesy Enter bude Váš zápis automaticky uložen)

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha