Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Čtvrtek po Seslání Ducha svatého

Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze (podle rádu Melchizedechova, v němž má Otec od věků zalíbení).

Ježíše vnímáme v tomto svátku jako prostředníka mezi Bohem a lidmi. Ježíš naplnil Otcovu vůli a přinesl sám sebe na oltáři kříže jako oběť za spásu celého světa. Tím ustanovil způsob věcné oběti a veden bratrskou láskou vybírá si ze synů Adamových lidí, které volá ke kněžství, aby z této oběti, neustále v církvi každý den obnovované, vyvěraly prameny božské síly. Ty pak vytváří nové nebe a novou zemi, a v celé šíři se tak naplňuje, co oko nevidělo, ani ucho neslyšelo, a na co člověk nikdy ani nepomyslil.

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti