Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Čtvrtek po Seslání Ducha svatého

Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze (podle rádu Melchizedechova, v němž má Otec od věků zalíbení).

Ježíše vnímáme v tomto svátku jako prostředníka mezi Bohem a lidmi. Ježíš naplnil Otcovu vůli a přinesl sám sebe na oltáři kříže jako oběť za spásu celého světa. Tím ustanovil způsob věcné oběti a veden bratrskou láskou vybírá si ze synů Adamových lidí, které volá ke kněžství, aby z této oběti, neustále v církvi každý den obnovované, vyvěraly prameny božské síly. Ty pak vytváří nové nebe a novou zemi, a v celé šíři se tak naplňuje, co oko nevidělo, ani ucho neslyšelo, a na co člověk nikdy ani nepomyslil.