Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Děkujeme všem, kdo jste se zapojili do Noci kostelů v naší farnosti, zvláště organizátorům. V pátek od 17.30 do 23.30 přišlo 712 návštěvníků a proběhlo několik duchovních rozhovorů s knězem. Vzadu na nástěnce je několik vzpomínek na tuto akci.

Pondělí: památka sv. Justina, mučedníka.

Středa: památka sv. Karla Lwangy, kněze a druhů, mučedníků.

Čtvrtek: slavnost Těla a Krve Páně. Mše svatá v 18.00 s následným agapé, tentokráte ale pouze v menší podobě na faře, protože ve 20.00 začíná v prelatuře přímý přenos TV Noe, kde má účinkovat naše schola. Místo klasického agapé na Boží Tělo se uskuteční farní oběd formou pikniku za Vojtěškou 21. 6. na závěr školního roku.

Pátek: památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka. 1. pátek v měsíci, od 16.00 bude vystavena Nejsvětější svátost k adoraci, v 17.45 požehnání a mše svatá.

Sobota: památka sv. Norberta, biskupa.

Neděle: mše sv. v 9.00 s katechezí pro děti. Odpoledne v 15.00 ve Vojtěšce setkání seniorů na téma Panna Maria a Eucharistie s br. Martinem.

Pondělí 8. června 2015: benefiční koncert souboru Hradišťan na podporu Domova Svaté Rodiny na Petřinách.

Od 30. května do 6. června probíhají Dny víry. Jedná se o evangelizační projekt v Praze. Náš kostel bude v tyto dny po otevřený podle rozpisu, který je k dispozici na obvyklých informačních místech. Dopoledne zde budou akce pro školy, více informací u br. Martina. Součástí těchto Dnů víry je i umělecká intervence v deseti pražských kostelích nazvaná „Boží umění“, i my jsme byli vybráni, vzadu je k dispozici brožura k tomuto projektu.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
ZVEME VÁS

Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha