Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Děkujeme všem, kdo jste se zapojili do Misijní neděle, všem, kdo připravovali program a celý den organizovali. Vybralo se 85 148Kč!, které odesíláme do stacionáře v Bozoum ve Středoafrické republice. Stejně tak poděkování patří všem za organizaci jarního Bazaru. Vybralo se 5 380Kč. Dětské oblečení putuje do Klokánku v Hostivicích, ostatní oblečení pak využije komunita St´ Egidio, ADCH Praha a Diakonie Broumov. 5 000Kč posíláme na pomoc pronásledovaným křesťanům v Sýrii. Zbývající částka bude užita na provoz Vojtěšky. Všem dárcům Pán Bůh žehnej.

Dnes odpoledne v 15.00 zveme na varhanní koncert k 100. výročí narození Jana Hanuše. Účinkuje prof. Jaroslav Tůma, zpěv Pavel Švingr. Zazní díla J. S. Bacha, R. Schumanna a samozřejmě J. Hanuše.

Středa: památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka.

Čtvrtek: otec arcibiskup Dominik nás vybízí k modlitbě za oběti II. světové války. V 19.30 se rozezní kostelní zvony. Můžeme se tedy v tuto dobu zastavit a v modlitbě poprosit i o mír ve světě.

Neděle: v 15.00 nás zve na svůj jubilejní koncert prof. Dorothea Fleischmannová. Naše varhany rozezní díly J. S. Bacha.

Měsíc květen věnujeme v naší farnosti modlitbám za nová řeholní povolání pro náš klášter, tedy i pro naši farnost. Přímluvy, modlitby růžence, litanie k Panně Marii, modlitba Taizé, farní pouť, eucharistické adorace… budou zaměřeny na toto téma. Po každé mši svaté se modlíme jednu z modliteb Jana Pavla II. za duchovní povolání.

V sobotu 16. května 2015 zveme na farní pouť do Holubic u Kralup nad Vltavou, v kostele Narození Panny Marie budeme slavit eucharistii ve 13.00. Je vytyčeno tentokrát 9 tras (od 300m až po 21Km). Bližší informace na stránkách farnosti nebo na letáčcích na faře.

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti