Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Středa: slavnost sv. Jana Křtitele

Od pondělí 29. června 2015 přecházíme na letní pořad bohoslužeb: Po, St, Pá mše sv. pouze v 18.00, Út, Čt mše svatá pouze v 7.00. Pořad o víkendech a na Bílé Hoře zůstává nezměněn.

Jsou k dispozici přihlášky na výuku náboženství v příštím školním roce. Přihlášku vyplňují rodiče pouze pro nově příchozí děti a pro děti, které se hlásí na přípravu k 1. sv. přijímání. V nejbližších dnech bude možnost vyplnit přihlášku i elektronicky.

Naši biskupové nám posílají pastýřský list (na dobu prázdnin a dovolených) adresovaný zvláště rodinám. Můžete si jej přečíst vzadu ve vývěsce nebo je k dispozici na internetových stránkách.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
ZVEME VÁS

Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha