Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Středa: slavnost sv. Jana Křtitele

Od pondělí 29. června 2015 přecházíme na letní pořad bohoslužeb: Po, St, Pá mše sv. pouze v 18.00, Út, Čt mše svatá pouze v 7.00. Pořad o víkendech a na Bílé Hoře zůstává nezměněn.

Jsou k dispozici přihlášky na výuku náboženství v příštím školním roce. Přihlášku vyplňují rodiče pouze pro nově příchozí děti a pro děti, které se hlásí na přípravu k 1. sv. přijímání. V nejbližších dnech bude možnost vyplnit přihlášku i elektronicky.

Naši biskupové nám posílají pastýřský list (na dobu prázdnin a dovolených) adresovaný zvláště rodinám. Můžete si jej přečíst vzadu ve vývěsce nebo je k dispozici na internetových stránkách.

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti