Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Mši svatou v 18.00 přenáší z naší baziliky televize Noe. Ve 20.30 následuje přímý přenos z Opatské jídelny prelatury kláštera, kde v pořadu J. Pavlici spoluúčinkuje naše břevnovská schola.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
ZVEME VÁS


 

Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha