Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

I letos zveme na agapé po večerní mši svaté dnešní slavnosti, tentokráte na faru. Jako obvykle občerstvíme se tím, co si každý přinese. Pití je zajištěno. K dispozici bude elektrický gril.