Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

V neděli 21. června 2015 v 9.00 poděkujeme mší svatou s dětmi za uplynulý školní rok. Zároveň prožijeme svátost křtu. Po mši svaté se přesuneme na kávu jako obvykle na faru, agapé pak bude pokračovat farním obědem formou pikniku za Vojtěškou. Každý si přinese tolik kolik sní, občerstvení na společný stůl je vítáno. Bude možnost opékání na otevřeném ohni. Pití pro všechny zajištěno.