Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Přijde buď nečekaně, nebo celý den jí nasvědčuje. I v našem životě procházíme bouřemi a přicházejí podobně, jako ty letní. Pak ale zář a teplo slunce obnovují vše, třeba i to poničené; nastává pokojný čas…

Tu se strhla velká bouře s vichřicí a vlny se valily na loď. […] Ježíš jim řekl: „Proč jste tak ustrašení? Ještě nemáte víru?“ Zmocnila se jich veliká bázeň a říkali jeden druhému: „Kdo to jen je, že ho poslouchá vítr i moře?“ (srov. Marek 4, 35 – 41)