Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Letos se vydávám za našimi mladými v pozdějších termínech: Arachné 16. 7. (odpoledne), Jeleni: 19. 7. (v časných ranních hodinách).

Kdo by opět chtěl na tábory něco poslat, může věci zanechat v sakristii, nebo na fortně.

Požehnané dny

P. Václav