Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

V sobotu 11. července 2015 při mši svaté v 15.00 vzpomeneme v našem kostele na Ivana Medka, novináře, muzikologa, kritika, kancléře prezidenta Václava Havla atd., také dlouholetého přítele arciopata Anastáze Opaska. Ivan Medek se narodil 13. července 1925 v Praze a zemřel 6. ledna 2010 tamtéž. Pohřbený je na našem břevnovském hřbitově.