Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

V sobotu 11. července 2015 při mši svaté v 15.00 vzpomeneme v našem kostele na Ivana Medka, novináře, muzikologa, kritika, kancléře prezidenta Václava Havla atd., také dlouholetého přítele arciopata Anastáze Opaska. Ivan Medek se narodil 13. července 1925 v Praze a zemřel 6. ledna 2010 tamtéž. Pohřbený je na našem břevnovském hřbitově.

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti