Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Sobota 11. července – slavnost sv. Benedikta: mše svaté v 7.00, v 18.00; v 15.00 vzpomínka na + Ivana Medka.

Neděle 12. července: mše svatá v 9.00 poutní, oslava sv. Markéty.

Pondělí 13. července – slavnost sv. Markéty: mše svatá v 18.00.