Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pondělí: svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka.

Úterý: památka sv. Kláry, panny.

Pátek: památka sv. Maxmiliána Kolbe, kněze a mučedníka.

Sobota: slavnost Nanebevzetí Panny Marie

Neděle: poutní slavnost na Bílé Hoře. Mše svaté v 11.00 a v 17.00, v 15.00 ve farní místnosti klavírní koncert, účinkuje sr. Perpetua Hartmann OSB a její hosté.

Ve čtvrtek 20. srpna 2015 v 19.00 se uskuteční varhanní koncert v rámci varhanářského semináře, který v našem klášteře bude probíhat.

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti