Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

varhanni koncert 2015-08-2020. srpna 2015 od 19.00 zveme na koncert, v bazilice zazní nejen naše varhany, ale i „regál” (přenosný nástroj – tvarem připomíná klavírní křídlo – pouze s jedním jazykovým rejstříkem, vzduch je přiváděn mechanicky dvěma klínovými měchy). Jedná se o akci v rámci organologického workshopu.