Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Ve dnech 20. a 21. srpna 2015 se uskuteční v našem klášteře organologický seminář zaměřený na tvorbu jazykových varhanních rejstříků (se zaměřením na dobu renesance a baroka. Podrobný program najdete ZDE.