Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pondělí: svátek Povýšení svatého kříže.

Úterý: památka Panny Marie Bolestné.

Středa: památka sv. Ludmily, mučednice. Zahajujeme výuku náboženství mší svatou v 16.00, po níž budou děti rozděleny do skupinek. Běžná výuka začíná ve středu 23. 9. 2015.

22. — 24. září 2015, po mši sv. od 19.00 zveme na „Svatováclavské večery“ – ústředním tématem bude čtení jmen kněží, kteří byli vězněni nebo položili život za 2. světové války. Součástí programu bude duchovní slovo (prof. P. Piťha, prof. J. Sokol a další), příležitost k meditaci, zpěv, modlitba (za národ). Večery jsou koncipovány jako příprava na slavnost sv. Václava v roce, kdy si připomínáme 70. výročí ukončení 2. světové války. Akce probíhá asi ve 30 farnostech po celé republice. Záštitu převzal otec kardinál Dominik Duka. Podrobný program je k dispozici na našich informačních místech.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha