Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pondělí: svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty. 21. 9. je Mezinárodní den míru, při večerní mši sv. poprosíme za zachování míru a spravedlnosti.

Úterý, středa, čtvrtek: po mši sv. od 19.00 zveme na „Svatováclavské večery“ – ústředním tématem bude čtení jmen kněží, kteří byli vězněni nebo položili život za 2. světové války – mezi nimi i naši benediktinští bratři. Součástí programu bude duchovní slovo (prof. P. Piťha, prof. J. Sokol a další), příležitost k meditaci, zpěv, modlitba (za národ). Večery jsou koncipovány jako příprava na slavnost sv. Václava v roce, kdy si připomínáme 70. výročí ukončení 2. světové války. Akce probíhá asi ve 30 farnostech po celé republice. Záštitu převzal otec kardinál Dominik Duka. Podrobný program je k dispozici na našich informačních místech.

Neděle 4. října 2015: mše sv. v 9.00 zaměřena na děti, udílení svátosti křtu. Odpoledne ve 14.00 zveme rodiny s dětmi na Drakiádu na Vypichu.

Blíží se Národní eucharistický kongres 17. 10. 2015 v Brně. Je možnost vypravit zvláštní vlak, který by odjížděl z Prahy asi v 6.00 a zpět z Brna asi v 16.00. Obě cesty by dohromady stály 500Kč. Pokud má někdo zájem, prosím, aby se zapsal na listinu v kostele vzadu na stole. Jedná se o šetření, zdali se pro vypravení vlaku prodá potřebných 300 jízdenek.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha