Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pondělí: slavnost sv. Václava, hlavního patrona českého národa. Mše sv. u sv. Markéty v 7.00 a v 18.00.

Úterý: svátek sv. Michaela, Rafaela a Gabriela, archandělů. Večer se koná první koncert Břevnovských hudebních setkání. Tato setkání pořádáme ve spolupráci s Domovem seniorů Elišky Purkyňové a UMČ P6. V 19.30 v Tereziánském sále uslyšíme Biblické písně A. Dvořáka v podání Jany Bouškové a Romana Janála.

Středa: památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve. Výročí posvěcení našich varhan, při mši sv. v 18.00 vzpomeneme na všechny dobrodince.

Čtvrtek: památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše.

Pátek: památka sv. Andělů strážných, první pátek v měsíci od 16.00 vystav Nejsvětější svátosti k adoraci, v 17.45 požehnání a mše svatá.

Sobota: Celý den se koná v našem klášteře setkání Opus bonum, mši svatou v 8.30 na zahájení symposia celebruje Mons. Václav Malý. Obvyklá konventní mše sv. v 7.00 nebude. Letošní program: dopoledne vzpomínka na + Milana Kubese, odpoledne asi od 14.00 téma: Mistr Jan Hus (přednáší J. Šebek, M. Zikmund, J. Trojan).

Neděle 4. října 2015: mše sv. v 9.00 zaměřena na děti, udílení svátosti křtu. Odpoledne ve 14.00 zveme rodiny s dětmi na Drakiádu, která se uskuteční opět na Vypichu (na prostranství směrem k Motolu).

Za čtrnáct dní nás čeká Břevnovské posvícení.

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti