Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pondělí: slavnost sv. Václava, hlavního patrona českého národa. Mše sv. u sv. Markéty v 7.00 a v 18.00.

Úterý: svátek sv. Michaela, Rafaela a Gabriela, archandělů. Večer se koná první koncert Břevnovských hudebních setkání. Tato setkání pořádáme ve spolupráci s Domovem seniorů Elišky Purkyňové a UMČ P6. V 19.30 v Tereziánském sále uslyšíme Biblické písně A. Dvořáka v podání Jany Bouškové a Romana Janála.

Středa: památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve. Výročí posvěcení našich varhan, při mši sv. v 18.00 vzpomeneme na všechny dobrodince.

Čtvrtek: památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše.

Pátek: památka sv. Andělů strážných, první pátek v měsíci od 16.00 vystav Nejsvětější svátosti k adoraci, v 17.45 požehnání a mše svatá.

Sobota: Celý den se koná v našem klášteře setkání Opus bonum, mši svatou v 8.30 na zahájení symposia celebruje Mons. Václav Malý. Obvyklá konventní mše sv. v 7.00 nebude. Letošní program: dopoledne vzpomínka na + Milana Kubese, odpoledne asi od 14.00 téma: Mistr Jan Hus (přednáší J. Šebek, M. Zikmund, J. Trojan).

Neděle 4. října 2015: mše sv. v 9.00 zaměřena na děti, udílení svátosti křtu. Odpoledne ve 14.00 zveme rodiny s dětmi na Drakiádu, která se uskuteční opět na Vypichu (na prostranství směrem k Motolu).

Za čtrnáct dní nás čeká Břevnovské posvícení.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
ZVEME VÁS

Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha