Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

22. – 24. 9. 2015 zveme na Svatováclavské večery (bazilika sv. Markéty). Hlavním tématem večerů je čtení jmen kněží vězněných a padlých za II. světové války. Do akce je zapojeno asi 30 farností a koná se pod záštitou otce kardinála Dominika Duky. Letos si připomínáme 70. výročí konce II. světové války. Prožíváme dobu s mnoha otazníky. Před slavností sv. Václava máme příležitost k meditaci, modlitbě, slyšení slova, zpěvu…, je to šance, jak se zastavit a načerpat ve složitém čase. Program večerů je koncipován tak, aby každý mohl přijít v hodinu, která mu vyhovuje, ne všichni mohou a chtějí zůstat celý večer. První večer 22. 9. 2015 zahájíme už mší svatou „Za zemřelé” v 18.00, při níž bude kázat prof. Petr Piťha.

Ve středu 23. září 2015 představí kard. Dominik Duka na tiskové konferenci tento mimořádný projekt.

Varhanní improvizace první večer na téma Antona Brucknera a Antonína Dvořáka.

Program večerů:

19.00 přivítání, krátký úvod, čtení jmen

19.25 varhanní improvizace (M. Čihař)

19.35 úvaha (prof. P. Piťha, prof. J. Sokol a další), chvíle ticha, (část z Modlitby za národ)

19.50 čtení jmen

20.15 varhanní improvizace (M. Čihař)

20.20 úvaha (prof. P. Piťha, prof. J. Sokol a další), chvíle ticha, (část z Modlitby za národ)

20.35 čtení jmen

21.00 chvíle ticha, (zpěv Taizé)

21.05 úryvek z Písma

21.15 čtení jmen benediktinských kněží

21.30 Modlitba za národ, na závěr chorál „Svatý Václave“

22.00 uzavření kostela

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha