Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Scholový rok zahájíme společně s výukou náboženství v naší farnosti ve středu 16. 9. 2015 společnou bohoslužbou v kostele od 16:00.