Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Následné agapé (po mši sv. v 9.00) nebude jako obvykle na faře, ale u fortny kláštera. Výtěžek ze zakoupeného domácího občerstvení poputuje na provoz kláštera. Ve 14.30 na faře se koná setkání seniorů nazvané „Z Beninu do Prahy.“ Pozvání přijal náš farník pan Alexandre Vigan, bude vyprávět nejen o své rodné zemi v Africe.

Pondělí: památka sv. Radima, biskupa.

Čtvrtek: památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve.

Pátek: památka sv. Hedviky, řeholnice.

Sobota: památka sv. Ignáce z Antiochie, biskupa a mučedníka.

Neděle: Den modliteb za misie, mše svatá v 9.00 s katechezí pro děti.

Pondělí 19. října 2015: otec kardinál Dominik zve všechny pracovníky ve zdravotnictví na pouť lékařů do katedrály v 18.00. Ve stejný den se koná na naší faře v 19.00 biblická hodina.

Středa 21. října 2015: v 19.30 koncert v bazilice, vystoupí trumpetisté Walter a Vilém Hofbauerovi za doprovodu varhaníka Petra Čecha.

 

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti