Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Tradiční farní pouštění draků na Vypichu.

Nafotil Milan Vojáček.