Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

„Asi jako v loni…“ můžeme odpovídat na otázky, jak prožívat Advent. Kdo přijde letos? Přijdou patrně stejné starosti, uslyšíme o tom, že se máme znovu zastavit a zamyslet, nespěchat… Ale jak to zvládnout, když svět je takový? Ježíš se narodil právě do takového světa, ne do vycizelované a dokonale nazdobené kolébky. I letos se Bůh narodí do starostí, spěchu a odmítání… Stojí za to čekat na někoho tak milosrdného a pokorného!

Kdo vidí mne, vidí Otce (Jan 14, 9)

Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec (Lukáš 6, 36)