Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

AKTUALIZACE: Už tuto středu 2. prosince 2015 ve 20.00 zveme do baziliky na adventní zastavení v duchu komunity Taizé. Před rokem jsme se připravovali na Setkání důvěry v Praze, můžeme poděkovat a poprosit za čas, který nám Pán dává. Modlitbu připravili opět naši vysokoškoláci. V tento večer poprvé zazní v naší farnosti i hymnus ke Svatému roku milosrdenství, který nás bude doprovázet celý tento (nový) liturgický rok.

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti