Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pondělí: svátek sv. Ondřeje, apoštola. V tento den se koná v bavorském benediktinském klášteře Rohr poslední rozloučení s P. Benediktem Gleisnerem OSB.

Středa: od 20.00 se koná v bazilice adventní modlitba Taizé.

Čtvrtek: památka sv. Františka Xaverského, kněze.

Pátek: první v měsíci, od 16.00 možnost soukromé adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí, v 17.45 požehnání a mše svatá.

Sobota: v 16.00 setkání se sv. Mikulášem, rodiče přinesou pro každé dítě, které přivedou neoznačený balíček v hodnotě asi 50Kč, který vloží do košů u zpovědní místnosti. Děti si s sebou mohou vzít lucerničky a zvonečky. Večer v 19.00 se koná v sále Na Marjánce farní ples, ještě je možné zakoupit vstupenky. Podrobnosti na našich informačních místech.

Neděle: v 8.30 na fortně kláštera předprodej vstupenek na koncert Hradišťanu, který se koná 19. prosince 2015 v 17.00 v bazilice.

Pondělí 7. prosince 2015: v 19.00 na faře biblická hodina.

Neděle 13. prosince 2015: při mši svaté v 9.00 prožijeme svátost křtu, koná se také katecheze pro děti. Odpoledne ve 14.00 v Domově seniorů Elišky Purkyňové uvedou naše děti s rodiči Vánoční hru. V 15.00 se koná na faře adventní setkání seniorů nazvané „O křesťanské radosti“ s P. Prokopem.

Jako v loňském roce, tak i letos se připojujeme k charitativní akci „Vánoce dál“. Jedná se o pomoc sociálně slabým rodinám, které vybraly MČ P6 a 8. Kdo může pomoci těmto dětem, tak v sakristii je seznam, kam je možné se zapsat. Dárky je třeba donést nejpozději 13. prosince 2015.

 

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti