Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Na 1. neděli adventní 29.11. budem přijmat mezi ministranty 4 nové chlapce – Honzík Šlégl, Adámek Žák, Lukáš Masák, Kryštof Masák.

Jste zváni všichni naši břevnovští ministranti na tuto slavnost, abychom tyto nové chlapce přivítali do svého středu a podpořili je svou modlitbou…

více o ministrování v naší bazilice naleznete na ministrantské stránce

na setkání se těší
otec Václav a br. Martin

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha