Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

letáček 2015_webSetkání se svatým Mikulášem se uskuteční v naší basilice sv. Markéty v sobotu 5. 12. 2015 od 16:00. S sebou: zvoneček, lucerničku, neoznačený balíček v hodnotě cca 50,- Kč za každé dítě (obsah např. čokoládové figurky, mikulášské cukrovinky, ovoce, perník apod.). Balíčky odevzdávejte ve farní chodbě.