Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Členové svatovítské kapituly vzpomenou na zemřelého biskupa Jiřího Paďoura při mši svaté 18. prosince 2015 v 18.00 v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha.